Våre prosjekter...

Her er en kort presentasjon til våre pågående og tidligere prosjekter...

Sidescan Image
Sidescan Image

Image from our sidescan sonar from when we located the wreck.

Elsass as a whaler
Elsass as a whaler

Picture of Elsass as a whaler (named "Oter I" at that time).

Elsass
Elsass

Elsass fitted for war; one main gun on the bow, two anit-aircraft guns and mines/depth charges for hunting submarines.

Sidescan Image
Sidescan Image

Image from our sidescan sonar from when we located the wreck.

1/3
V-5705 Elsass

Andre navn: SH Grimwood, Oter I

Lokasjon: Nordland, Fleinvær

Min dybde: 60 m

Max dybde: 69 m

Dato forlis: 29.09.1943

Antall omkomne: 21 (2 døde funnet), 12 overlevende

År lokalisert: 2018

DS Itauri
DS Itauri

DS Itauri
DS Itauri

DS Itauri
DS Itauri

1/2
DS Itauri

Andre navn: 

Lokasjon: Nordland, Femris

Min dybde: 60 m

Max dybde: 96 m

Dato forlis: 26.041944

Antall omkomne: ?

År lokalisert: 2000

DS Kong Ring
DS Kong Ring

DS Kong Ring in Hamburg 1936. Many thanks to Erling Skjold for this picture.

DS Kong Ring
DS Kong Ring

DS Kong Ring
DS Kong Ring

DS Kong Ring in Hamburg 1936. Many thanks to Erling Skjold for this picture.

1/2
DS Kong Ring

Andre navn: 

Lokasjon: Troms, Ullsfjorden

Min dybde: 90 m

Max dybde: 107 m

Dato forlis: 26.12.1941

Antall omkomne: 287

År lokalisert: 2004

UJ-1110 Sinking
UJ-1110 Sinking

Many thanks to Erling Skjold for supplying this rear picture.

UJ-1110 Portside
UJ-1110 Portside

UJ-1110 Starboard
UJ-1110 Starboard

UJ-1110 Sinking
UJ-1110 Sinking

Many thanks to Erling Skjold for supplying this rear picture.

1/3
UJ-1110

Andre navn: Mob-FD 6

Lokasjon: Finnmark, Hammerfest

Min dybde: 60 m

Max dybde: 72 m

Dato forlis: 09.071941
Antall omokmne: ?

År lokalisert: 1999